Lid worden

Zorg om het Dorp is een vereniging die de belangen behartigt voor Mariahout. Hoe meer leden, des te meer we gestimuleerd worden en kunnen betekenen voor de inwoners van Mariahout. Ook belangstellenden buiten Mariahout kunnen lid worden of ons ondersteunen. Samen kunnen we ons sterk maken voor dit prachtige dorp, deze mooie kleine kern van Laarbeek.

Voor de nieuwe inwoners van Mariahout of jongeren die zich hier vanuit huis
zelfstandig vestigen, ligt er een welkomstpakket klaar. Met daarin een gratis jaarlidmaatschap en andere aanbiedingen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de penningmeester Anoeska Bardoel. a.bardoel@zorgomhetdorp.nl

Wilt u ons ondersteunen en bent u nog geen lid, vul dan het formulier in, dat u rechts bij `Downloads` kunt downloaden. Deze kunt u inleveren bij het DorpsServiceCentrum in het Buurthuis of bij één van de bestuursleden. Het kan ook ondertekend en gescand, per e-mail naar de penningmeester gestuurd worden. 

De contributie van de vereniging Zorg om het Dorp bedraagt €10,00.
U ontvangt, naast onderstaande diensten, jaarlijks ledenactiebonnen ter waarde van ± €7,50 te besteden in Mariahout. 
De contributie wordt tijdens de jaarvergadering vasgesteld. 

Voor uw lidmaatschap bieden wij: 
* Het in stand houden van het buurtrestaurant in het Buurthuis van Mariahout.
* Het voortzetten van de serviceverlening in het Dorps Service Centrum.
* Het in stand houden en verder uitbouwen van onze website www.zorgomhetdorp.nl.
* Het kunnen ontvangen van Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen met actuele informatie en een overzicht van de werkzaamheden van de werkgroepen.
* Het ondersteunen en onderhouden van diverse projecten om ons dorp dorp levensloopbestendig te houden.  Zie ook tabblad Projecten. 
* Realiseren van een woon, zorg en welzijnsprojecten in Mariahout, met als  doel de toegankelijkheid voor jong en oud te verbeteren.
* Het leefbaarder maken van het centrum van Mariahout met als richtlijn de 'Centrumvisie febr. 2012'. Alles in nauw overleg en overeenstemming met betrokkenen.
* Het behartigen van de belangen bij B&W, o.a. via de jaarlijkse vergaderingen als dorpsraad Mariahout
* Het samenwerken van ons vrijwillige dorpsondersteuningsteam DOT met de proffesionele dorpsondersteuner en maatschappelijk werker. 
* Het stimuleren van het toerisme en het onderhouden van recreatieve openbaren wandelroutes, trimbaan en speeltuin, door Zorg om het Dorp gerealiseerd. Tevens zet het in op betere fietspaden in het buitengebied van Mariahout en de bereikbaarheid per fiets van Son&Breugel en Nuenen/Gerwen.

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio