Dorps Service Centrum

Het Dorps Service Centrum (DSC) is gevestigd in het Buurthuis, Bernadettestraar 43 te Mariahout.

Als het Buurthuis gesloten is, dan kunt u het DSC bereiken bij de zij-ingang, links van het gebouw.
Aanwezigheid 'Team Zorg en Welzijn' met daarin de dorpsondersteuner,
maatschappelijk werker en de W.M.O. consulent van de gemeente.
-woensdag 10.00 u. tot 11.30 u.
Aanwezigheid ZOD-Dorpsondersteuningsteam en dorpsondersteuner:
- donderdag 14.00 u. - 15.30 u.

Het dorpsondersteuningsteam kan u op diverse manieren behulpzaam zijn.

Het dorpsondersteuningsteam is een groep van 8 vrijwilligers die onder Zorg om het Dorp valt en een grote betrokkenheid heeft met Mariahout. Zij vergaderen ong. 8/9 x per jaar met het team Zorg en Welzijn Mariahout o.l.v. dorpsondersteuner Manita Herregraven. Elke donderdag wordt er een inloopspreekuur gehouden in het Buurthuis van 14.00 – 15.30 uur.
 
Het dorpsondersteuningsteam kan u op diverse manieren behulpzaam zijn.
* het kan u informeren over zorg, welzijn of gemeentelijke zaken of kan u doorverwijzen naar de betreffende instantie.
 
* het kan uw klachten aanhoren en u helpen bij:
- het indienen van een klacht bij de gemeente
- het aangifte doen bij de politie/wijkagent (zie ook tabblad Links - Politie).
- contact opnemen met "buurtbemiddeling" en andere diensten van Vierbinden .
 In principe kan elke vraag gesteld worden, ook per mail naar info@zorgomhetdorp.nl
* Het kan u gegevens aanreiken. Het heeft de beschikking over diverse folders en formulieren om iemand vooruit te helpen.
 
* het kan 'moeilijke' papieren mee lezen, eventueel mee in vullen of naar een deskundiger iemand verwijzen.
 
* het kan u helpen bij het aanvragen van subsidie / sponsoring.
Zie ook tabblad subsidie.
 
* het kan helpen met reserveren van boeken bij bibliotheek de Lage Beemden.
 
* het kan u helpen bij het opzetten van vrijwilligersprojecten voor meer leefbaarheid in Mariahout.
 
* het kan uw opgaves voor computerlessen, Engelse les doorspelen naar ZOD. Het zelfde geldt voor aanmeldingen voor ZOD.
 
* het kan Mariahout promoten.
 
* het kan al uw tips en goede ideeën inventariseren en doorspelen naar vereniging Zorp om het Dorp.
 
* het kan u een gratis kop koffie of thee aanbieden en gewoon een praatje maken over het wel en wee van ons dorp.
 
Naast het draaien van het inloopspreekuur heeft het dorpsondersteuningsteam een signaalfunctie en een klankbordfunctie voor de dorpsondersteuner en het team Zorg en Welzijn Mariahout. Ook zitten er twee vrijwilligers als afgevaardigden vanuit Mariahout in de WMO raad en zij ondersteunen Mariahoutse statushouders.
Welke diensten worden nog meer aangeboden?

 

Bloedprikken:
Het bloed prikken op woensdagmorgen loopt goed. Steeds meer inwoners ( 10-15 per woensdag) maken gebruik van dit initiatief. Veel complimenten als "Hier is het tenminste niet zo druk als ergens anders" of "Hier is het erg gezellig" krijgen we vaak te horen.

Verhuur / uitleen (gratis voor ZOD-leden) van:
medisch materialen zoals rolstoelen of krukken.

Engelse lessen:
Deze vinden plaats op donderdagmiddag in het Buurthuis.
Voor info secretariaat@zorgomhetdorp.nl

IPad en IPhone-vragenuurtje
Op woensdagmiddag op afgesproken tijden van oktober tot mei.

Wit u ons steunen? Wordt lid van Zorg om het Dorp als u het nog niet bent. Zie linker tab: Lid worden!
Maak uw wens kenbaar, dan wordt er aan gewerkt om u op weg te helpen.

Copyright © 2008 - 2018 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio