Welkom op de website van Zorg om het Dorp

Vereniniging 'Zorg om het Dorp' (ZOD en tevens Dorpsraad Mariahout) behartigt de belangen van het dorp Mariahout. Dit is de kleinste kern van Laarbeek en heeft bijna 1900 inwoners.
Het doel van vereniging Zorg om het Dorp (ZOD) is Mariahout in beweging te brengen en op deze manier leefbaar en levensloopbestendig te maken en te houden.
U vindt op deze site informatie over het sociaal, cultureel en maatschappelijk leven in Mariahout. Via de tabs Bestuursinfo en Projecten krijgt u inzicht in de taken van het ZOD-bestuur en de meer dan 40 werkgroepen die actief zijn voor de leefbaarheid in ons dorp.
Wilt u lid worden of ons steunen? Zie tab 'Lid worden' (linker ziijde).
In 2020 kunt u gratis lid worden; dit i.v.m. corona-tijd. Probeer het uit en ontvang maandelijks de ZOD-Nieuwsflits.


U kunt voor een hulpvraag aan het ZOD-dorpsondersteuningsteam, het Dorpsservicecentrum van Zorg om het Dorp bezoeken in het Buurthuis, Bernadettestraat 43, tijdens het ZOD service-uurtje op donderdagmiddag 14.00-15.00 uur of woensdagochtend als de professionele dorpsondersteuner of de maatschappelijk werker, beiden van de LEV, aanwezig zijn. Zie knop links onder: Dorpsondersteuning. Het ZOD-bestuur werkt nauw samen met het personeel van Buurthuis Mariahout. Het stimuleert de huiskamerfunctie en het Buurtrestaurant in het gebouw.

Voor vragen kunt u zich ook wenden tot het bestuur (Bestuursinfo).
E-mail: secretariaat@zorgomhetdorp.nl

Het laatste nieuws

Mariahout, een klein dorp met een groot hart
Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio