Verantwoording ontvangen sponsoring Rabofonds

Na het toekennen van een sponsorbedrag, ontvangt de aanvrager van de Rabobank een invulformulier voor Zorg om het Dorp. Hiermee wordt de vereniging gevraagd een korte verantwoording te sturen, over de besteding van de ontvangen gelden.

U kunt dit doen met behulp van het te downloaden formulier. Indien u het ingevulde formulier kunt scannen, dan kunt u het sturen naar secretariaat@zorgomhetdorp.nl
U kunt bij het secretariaat ook een Word-versie opvragen en deze ingevuld retourneren.
Een andere mogelijkheid is het te bezorgen bij het Secretariaat, Tuindersweg 35, 5738 BK Mariahout.

Wij bedanken de Rabobank voor het toekennen van het bedrag.
Wilt u als vereniging de Rabobank bedanken dan kunt u dat per email doen aan de directie. Het zal zeker op prijs gesteld worden.
directie@peelnoord.rabobank.nl

Copyright © 2008 - 2019 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio