Subsidies en sponsorgelden voor Mariahout

De Gemeente Laarbeek heeft gelden via het Leefbaarheidsfonds beschikbaar gesteld. Ook uw vereniging kan een aavraag indienen via het formulier dat u (rechts) kunt downloaden.

Het leefbaarheidsfonds van de gemeente wordt vooral gebruikt voor  algemene initiatieven binnen de gemeenschap en voor verbeterde communicatie. Door meerdere werkgroepen/verenigingen samen te laten werken kunnen er grote projecten gerealiseerd worden. Ook worden de gelden aangewend ter aanvulling van de organisatie van de kermis, buurtverenigingenoverleg, de kosten voor de sneeuwruimploeg en de onderhoudsploeg wandelroutes. Tevens voor aanvragen voor unieke activiteiten die met meerdere dorpsraden gesponsord worden. Wilt u a.u.b. de aanvraag indienen bij de dorpsraad in de kern waar de activiteit plaats vindt?

Dankzij overige sponsoren kan Zorg om het Dorp haar werkgroepen een extra impuls geven. Hartelijk dank hiervoor.

Rabobank Peel-Noord, Stg Steun Welzijnszorg Helmond, NLdoet, Ondernemeresfonds Laarbeek, Prins Bernard Cultuurfonds, Jantje Beton, gem. Laarbeek Juni Watermaand e.a..

 


  

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio