Aanvraag subsidie Leefbaarheidsinitiatief

De gemeente Laarbeek heeft jaarlijks een bedrag van € 2000,00 beschikbaar gesteld voor (nieuwe) initiatieven van vrijwilligers die bij kunnen dragen aan de leefbaarheid van Mariahout.
Lever het aanvraagformulier in dat te vinden is in de downloads rechts op de pagina. U kunt ook bij het secretariaat het formulier in Word aanvragen en ingevuld per email retourneren. Er hoeft dan geen handtekening op.
Vraag zonodig assistentie aan het dorpsondersteunersteam of de dorpsondersteuner.
Vereniging Zorg om het Dorp zal de aanvragen beoordelen en waar mogelijk toekennen.

Copyright © 2008 - 2019 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio