Bedankt voor subsidie en sponsoring

2019
-Stichting Steun Welzijnszorg Helmond gaf subsidie aan opstart ZOD service-uurjte
-Ondernemersfonds Laarbeek en ZLTO gaven subsidie aan opening Oranjeplein/75 jaar Bevrijding
-Gemeente Laarbeek gaf subsidie in het kader van 75 jaar bevrijding
-Gemeente Laarbeek Juni Watermaand gaf subsidie aan Etalage-tentoonstelling
-NL-doet  (Oranje fonds) gaf subsidie aan Trimbaan en Handwerkgroep Mariahout
-Rabo-clubkas campagne gaf subsidie aan ver. Zorg om het Dorp   

2018

-NL-doet  (Oranje fonds) gaf subsidie aan Trimbaan 
-Stichting Steun Welzijnszorg Helmond gaf subsidie aan Handwerkgroep Mariahout
-Rabo coöperatiefonds gaf subsidie aan Handwerkgroep Mariahout
-Ondernemersfonds Laarbeek gaf subsidie aan Etalage tentoonstelling
-Gemeente Juni Watermaand gaf subsidie aan Etalage tentoonstelling
-Rabo-clubkas campagne gaf subsidie aan ver. Zorg om het Dorp   

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio