Aanvraag sponsoring Rabofonds

De uiterste inleverdatum voor 2017 is 15 mei 2017. Dit in verband met de veranderde opzet bij de Rabobank ná 1 juli 2017.  

Het nieuwe schrijfformulier in Word, is aan te vragen bij contactpersoon Rabofonds van ZOD: Anton van Strien: a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl 
U kunt het dan digitaal invullen en opsturen naar A. van Strien of naar het secretariaat. Aanvraag in PDF: zie downloads rechts.

Met het verdwijnen van de RABOBANK uit Mariahout, heeft de directie ter compensatie een jaarlijkse sponsoring toegezegd van € 10.000,- . Dit bedrag is bestemd voor verenigingen en groepen vrijwilligers die met initiatieven komen die van cultureel, creatief, educatief en sportief belang zijn voor Mariahout.
Vooral aan het sponsoren van jeugdactiviteiten hecht de Rabobank veel waarde.

Zorg om het Dorp is gevraagd met een advies te komen over het toekennen van de bedragen. Zij laat zich adviseren door een drietal bewoners uit het dorp. Het is uiteindelijk aan de directie van de Rabobank om tot een uiteindelijke toekenning en uitbetaling te komen.
Zorg om het Dorp wil de Rabobank bedanken voor dit initiatief, welke bijdraagt aan het in stand houden van de leefbaarheid in Mariahout.

Copyright © 2008 - 2019 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio