Huidige projecten | Wonen - Woonoverleg met gemeente en Wocom

Terug naar het overzicht

Gesprekpartners namens Zorg om het Dorp:
Joan Aarts, Wim van den Heuvel, Henk Hulsen en Wout Vermeulen

Jaarlijks vindt er namens Zorg om het Dorp overleg plaats met de gemeente Laarbeek (wethouder Wonen) en de woningstichting.
De woningstichting Laarbeek is gefuseerd met de woCom. Daarmee is het overleg enigszins op de achtergrond geraakt. In 2016 wordt het overleg met de woCom nieuw leven ingeblazen.
Zaken die jaarlijks op de agenda staan zijn: woonbehoefte van verschillende leeftijdsgroepen, aanpassingen i.v.m. mobiliteit, mogelijke renovatie van huurhuizen, bereikbaarheid voor de individuele huurder, aanbieden van vrijkomende huizen anders dan via internet.

Meer informatie over Wonen en de zienswijze van ZOD inzake de woonvisie van de gemeente Laarbeek zie: Projecten - Zorg in Mariahout - Wonen

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio