Huidige projecten | PR - Infoschermen

Terug naar het overzicht

De infoschermen worden beheerd door Anton van Strien. a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl 
Hij verzorgt ook de PR-dia's van Zorg om het Dorp.

De infoschermen bij de Jumbo en het Buurthuis geven informatie over activiteiten bestemd voor de bewoners en bezoekers van Mariahout. Dit zijn aankondigingen, mededelingen en advertenties van ondernemers.

Zie verder Projecten - Infoschermen

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio