Huidige projecten | Natuur en Recreatie coördinatie

Terug naar het overzicht

Contactpersonen werkgroep 'Natuur en Recreatie;
Lilian van Vijfeijken, Maria Eeuwes en Ria Lindeman
Coördinatie': Ria Lindeman, email: r.lindeman@zorgomhetdorp.nl

Zorg om het Dorp coördineert de werkzaamheden en contacten ter onderhoud van het ZOD-wandelroutenetwerk rondom Mariahout. Tevens coordineert zij de projecten met fietspaden/fietsroutes.Hoog in het vaandel staat de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor iedereen (inclusiviteit). Dus extra aandacht aan routegebonden wandel- en fietspaden (extensieve recreatie), Activiteiten hiervoor vinden gedurende het gehele jaar plaats.
2020/2021 De werkgroep heeft overleg met weth. Briels, weth. Slaets, ambtenaar en medewerker Bosgroep ivm fietspaden door de natuur. 

Historie:
Zorg om het Dorp ontving voor deze coördinatie en realisering van het wandelroutenetwerk, in 2015 in Mierlo, de Erfgoedprijs van het Peelnetwerk. De coördinatie was in handen van Ger Aarts en Ria Lindeman.
Op 19 mei 2015 is bij de kerk in Mariahout een wandelroutebord onthuld met 9 wandelroutes. Dit is het resultaat van een twee en een half jaar durend project, waarbij de Ommetjes geoptimaliseerd zijn. Bovendien zijn er 4 nieuwe routes gecreëerd ten Zuid/Westen van Mariahout. En ook D'n Erpse Pad en de Janmiekesroute zijn opgenomen in het geheel. Alle routes zijn uitgezet met richtingschildjes op paaltjes.
De routes zijn voorzien van een 20 tal bankjes en 2 picknicktafels.
Routekaartjes zijn te downloaden via tabblad Toerisme en Recreatie.

Dit project is tot stand gekomenin samenwerking met de ZOD-Natuur- Onderhoudsploeg, SBB, Werkgroep Natuur en Landschap Lieshout/Mariahout. Ook de gemeente Laarbeek, Heemkundekring 'Hof van Liessent' en het Waterschap waren actief betrokken. Met dank voor de subsidies uit het Rabofonds, Peelnetwerk en Leefbaarheidfonds van de gemeente Laarbeek.

In 2017 zijn er nog eens 5 wandelroutes aan toegevoegd in de Boerdonkse Kampen/Hei. 

In 2019 is de route in de nabijehid van de vennen beter toegankelijk gemaakt. 

In 2020 is een aanvraag gedaan voor optimalisering van zandpaden voor fietsers en wandelaars. Specifiek:
Optimalisering D'n Erpse wandelpad, Ekstersteegje langs oliepompstatiion) tot aan Meerven, Mortelven, Torreven (tot aan Bosven en doorsteek naar Nuenen (Olen). Zie downloads.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio