Huidige projecten | Infoschermen

Terug naar het overzicht

Contactpersoon werkgroep 'Infoschermen': Anton van Strien   a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl en penningmeester Anoeska Bardoel.

Om tot een nog betere informatie voorziening te komen, heeft Zorg om het Dorp tv-schermen geplaatst bij de Jumbo en het Buurthuis 2x. Ook fysiotherapie Kemps/Maas heeft een scherm waar de info wordt uitgezonden.
Naast het laatste nieuws op de website, in de Nieuwsflits, Nieuwsbrief en  Facebook, wordt iedereen ook op de hoogte gehouden via deze infoschermen.
Er kunnen gratis dia's geplaatst worden door/voor verenigingen, werkgroepen en niet commerciële initiatieven. Via het secretariaat ontvangt u een Powerpoint dia (ppt(x) welke u kunt vullen met een logo, foto en tekst. Let op dat er u grote letters gebruikt en er niet te veel opstaat want het moet op grotere afstand te lezen zijn. U slaat de dia op en stuurt de dia  naar schermbeheerder Anton van Strien:  a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl .

Ook bedrijven kunnen hun mededelingen kwijt.
Voor €10 per maand, € 25 per kwartaal of € 90 per jaar.
Informatie hierover inwinnen kan bij de de contactpersoon A. van Strien of het secretariaat,  
secretariaat@zorgomhetdorp.nl  of lees de info bij downloads rechts.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio