Huidige projecten | Dorpsondersteuningsteam ZOD i.s.m. Team zorg & welzijn Mariahout

Terug naar het overzicht

ZOD-Dorpsondersteuningsteam: Ger Aarts, Frans Habraken, Jacques Lukassen, Maria Gottenbos,  Ad Leenders, Annemmiek Verbakel-Teepen, Harry de Groof, Ria Lindeman.
Contactpersoon: Ger Aarts-Rooijakkers: ger.aarts@gmail.com

Onder leiding van dorpsondersteuner Nathalie Kortboyer.

Het dorpsondersteuningsteam is een groep van 9 vrijwilligers die onder Zorg om het Dorp valt en zich wil inzetten voor mensen in het Dorp. Zij vergaderen ong. 8/9 x per jaar met het team Zorg en Welzijn Mariahout o.l.v. dorpsondersteuner Nathalie Kortboyer. Elke donderdag wordt er een ZOD service-uurtje gehouden in het Dorpsservicecentrum van het Buurthuis van 14.00 – 15.00 uur. Zie folder rechts bij downloads!
Dit project is wb de opstart gesubsidueerd door https://steunwelzijnszorg.nl/ , Hartelijk dank hiervoor.

Naast het draaien van het ZOD service-uurtje in het DSC heeft het dorpsondersteuningsteam een signaalfunctie en een klankbordfunctie voor de dorpsondersteuner en het team Zorg en Welzijn Mariahout. Ook zitten er twee vrijwilligers als afgevaardigden vanuit Mariahout in de adviesraad Sociaal Domein en  ondersteunt men Mariahoutse statushouders. Drie personen hebben zich geschoold als vrijwillige netwerkcoach en zetten zich in voor personen die een steuntje in de rug willen hebben om het sociale leven weer op te piakken. Zie ook Downloads rechts: Laarbeeks compliment. 

Specifieke vragen aan dorpsvereniging Zorg om het Dorp Mariahout kunt u stellen via secretariaat@zorgomhetdorp.nl 

  

  

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio