Huidige projecten | Centrumvisie Werkgroep Centrum i.o.

Terug naar het overzicht

Centrumvisie: Werkgroep Centrum in oprichting (i.o.)
Coördinator: Regine Wijnen (ZOD, Limo/ondernemers, Twee-en-20)

Henk Hulsen, Ria Lindeman (ZOD)
Manita Herregraven (dorpsondersteuner)
Henrie v.Vlerken (Centrummanager) 


Doel: Onderzoeken of een centrum-breed overleg mogelijk is met
een afvaardiging uit OLTM, stg. Groene Hart Mariahout, Locatieraad parochie, Ondernemers, Buurtver. Kom en Oranjebuurt …

Er wordt nauw samengewerkt met de ZOD-werkgroepen 75 jaar Bevrijding, Aantrekkelijk Mariahout en Etalage-tentoonstelling Oranjeplein.

Nadat er zicht is op de mogelijkheden van samenwerkging worden bij toekomstige plannen direct betrokkenen gevraagd om over uitwerking van plannen mee te denken.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2019 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio