Huidige projecten | Coördinatie Buurtverenigingenoverleg ZOD

Terug naar het overzicht

Anton van Strien, Henk Hulsen en Miriam Berkvens 
Contactpersoon ZOD: Anton van Strien en secretariaat
Dorpsondersteuner: Nathalie Kortboyer

Twee keer per jaar vindt het buurtverenigingen overleg plaats. Miriam Berkvens roept, namens Zorg om het Dorp, de buurtverenigingen bij elkaar. Vaste thema's als Sint Nicolaas, kermis, welkomstpakketten worden besproken. Ook wordt de WMO-map (info over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) up to date gemaakt, ter advisering van buurtgenoten.
En verder wat er ter tafel komt, zoals hondenpoepbeleid of het voorstellen van nieuwe functionarissen in Mariahout.

Terug naar het overzicht

Vrijwilligerscompliment 2015 voor Miriam Berkvens
Copyright © 2008 - 2019 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio