Huidige projecten | Alleengaanden

Terug naar het overzicht

Werkgroep Alleengaanden: Lies Berkvens, Marietje van der LInden en contactpersoon: Gerda van de Heuvel, e-mail gerdinia@hotmail.com .
Contactpersoon bestuur ZOD: Ria Lindeman

Het programma is altijd te lezen in de Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen die bijna maandelijks bij het Nieuws te downloaden zijn. U kunt zich opgeven bij de contactpersonen of via secretariaat@zorgomhetdorp.nl


Om te weten of u ook in aanmerking komt voor deelname aan deze activiteiten, kunt u de 'afspraken' hieromtrent  lezen in de downloads, rechts

Programma onderdelen zijn o.a.
- oudjaars of Nieuwjaars bijeenkomst (december/januari),  gecombineerd met een activiteit in het Buurthuis
- etentje(s), verzorgt door werkgroep ‘Koken voor …’, in april/mei, in het Buurthuis. Korting met leden-actiebon.
- samen naar voorstelling(en) in het openlucht theater, op een gereserveerde plaats.
- uitstapjes met de Buurtbus; door de weeks, in de grote vakantie.
- indien er kartrekkers zijn: samen afspreken om te fietsen op zondag of een activiteit te bezoeken. Wie meldt zich aan?
- activiteiten als jeu de boules, kegelen enz.

Historie
In 2012 is de werkgroep 'Alleengaanden' opgericht bij Zorg om het  Dorp Mariahout. Hiermee werd er gereageerd op een vraag van een belanghebbende. Ger Aarts en Doortje van der Burgt waren voor Zorg om het Dorp de personen die de uitvoering ter hand namen. De meeste activiteiten worden bewust op de stille momenten in de weekenden georganiseerd.
Spontaan is er ook de werkgroep 'Koken voor ...' opgericht. En de samenwerking heeft tot gezellige dinertjes in het Buurthuis geleid. Verder zijn er diverse andere activiteiten georganiseerd.

In februari 2016 heeft het bestuur van ZOD Ger en Doortje bedankt voor hun goede inzet en werkzaamheden. De gezamenlijke overdracht naar de nieuwe werkgroep heeft er voor gezorgd dat er globaal een jaarprogramma is vast gesteld.  

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio