Nieuws | Privacy persoonsgegevens bij Zorg om het Dorp

De persoonsgegevens van de leden worden alleen gebruikt voor communicatie die past binnen het gebruikelijke correspondentieverkeer van bestuur naar leden en werkgroepen. Foto's van activiteiten in het dorp Mariahout worden zoveel mogelijk als sfeerbeelden weergegeven in Nieuwsbrief, website, infoscherm en facebook. Wilt u ons melden als u daar bezwaar tegen heeft? Graag via secretariaat@zorgomhetdorp.nl .

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio