Nieuws | Dorpsservicecentrum Mariahout ingericht op de toekomst

Afbeelding bij 'Dorpsservicecentrum Mariahout ingericht op de toekomst'


Door de komst van het ‘Team Zorg en Welzijn’ naar Mariahout is het Dorpsservicecentrum van vereniging Zorg om het Dorp, aangepast aan de wensen van de hulpverleners.
Dit team, bestaande uit dorpsondersteuners Manita Herregraven en Suzan de Koning, maatschappelijk werkster Marjolein de Veer en Hetty Hendriks WMO-consulente van de gemeente Laarbeek, werkt samen met het dorpsondersteuningsteam van Zorg om het Dorp. (WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 Het dorpsservicecentrum in het Buurthuis bestaat van af nu uit twee ruimtes. Links een kantoor- en ontvangstruimte voor de (professionele) hulpverlener en hulpvrager. Iedereen is van harte welkom om op woensdagochtend en donderdagmiddag hier binnen te lopen voor een hulpvraag of om een afspraak te maken, wat ook telefonisch of via de mail kan. De andere ruimte (rechts, in de gang) wordt gebruikt voor vergaderingen, hulpgesprekken en/of computerlessen. Beide ruimtes zijn aan elkaar verbonden en worden afwisselend door beide teams en Zorg om het Dorp gebruikt, waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de privacy van de mensen.
Om deze aanpassing te kunnen realiseren is de afgelopen weken hard gewerkt door diverse vrijwilligers. Timmerman Frans Daniels en schilder Noud Maas hebben, samen met een aantal bestuursleden, gezorgd voor een mooie herindeling. De computers zijn verplaatst en de vergadertafel is vergroot. Al met al zijn er twee mooie plekken gecreëerd waar zowel vereniging Zorg om het Dorp als ook het nieuwe ’Team’ actief kan zijn.
Het bestuur van Zorg om het Dorp wenst de nieuwe gebruikers veel succes. Het is bovendien trots dat het dorpsondersteuningsteam bestaande uit Ger Aarts, Martien van den Heuvel,  Jacques Lukassen, Maria Gottenbos, Mariet Vermeulen en Frans Habraken met hun signalerende functie en het opvangen van de eerste hulpvragen, de verbinding kan leggen tussen hulpvragers en het professionele veld van hulpverleners. Dit alles om de leefbaarheid van Mariahout in stand te houden en/of te verbeteren!
Een andere vorm van samenwerking is het gebruik van de computers in het Dorpsservicecentrum. Er vinden momenteel diverse computercursussen plaats. Zo zijn er lessen georganiseerd door de ViERBINDEN academie, bestemd voor mantelzorgers en vrijwilligers. Zorg om het Dorp verzorgt op maandagochtend een cursus Windows 10, onder leiding van docente Lies Diender.
Vereniging Zorg om het Dorp organiseert diverse activiteiten voor haar leden. Zowel binnen als buiten het Dorpsservicecentrum. Bent u ook nieuwsgierig naar wat Zorg om het Dorp allemaal voor Mariahout doet, kom dan naar de openbare jaarvergadering op maandag 4 april in het Buurthuis van Mariahout. Of bekijk de website www.zorgomhetdorp.nl .

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio