Nieuws | Gezellige nieuwjaarsreceptie alleengaanden

Afbeelding bij 'Gezellige nieuwjaarsreceptie alleengaanden '

Alleen gaanden middag in Mariahout


Zorg om het Dorp op heeft op zondag 17 januari weer een activiteit georganiseerd voor leden die alleenwonend zijn. Dit vindt jaarlijks een paar keer plaats om zo, op de soms stille zondagen, gezellig bijeen te komen.
Met een leuke historische fotoquiz over Mariahout, samengesteld door Ger Aarts, werden gezamenlijk herinneringen opgehaald.
Doortje van der Burgt en Ger Aarts, die al verschillende jaren deze activiteiten in het Buurthuis organiseerden, namen afscheid van de werkgroep. Ze werden hiervoor hartelijk bedankt door de voorzitter van Zorg om het Dorp en alle aanwezigen. Hun opvolgers staan al weer klaar. Gerda van de Heuvel, Lies Berkvens en Marietje van der Linden zullen de werkgroep gaan bemensen. Iedereen wenste hen veel succes.
Bent u alleen gaand en wilt u zich ook aansluiten bij deze groep, meldt u dan aan bij vereniging Zorg om het Dorp via bovengenoemde personen,  
secretariaat@zorgomhetdorp.nl of in het Dorpsservicecentrum in het Buurthuis. Nieuwe leden zijn van harte welkom.


  

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio