Nieuws | Uitnodiging voor thema-avond: Duurzaam wonen en leven in Mariahout

Als voorzitter wil ik, namens Zorg om het Dorp, via deze website twee oproepen aan u doen.


- 1 Op maandag 12 oktober vindt er in het Buurthuis vanaf 19.00 uur een thema-avond plaats over 'Duurzaam wonen en leven in Mariahout'. Bij 'duurzaamheid' denken we niet alleen aan milieuvriendelijke maatregelen. Maar ook aan gezond leven, veel bewegen, goede contacten en mantelzorg. Duurzaamheid zegt namelijk iets over de kwaliteit van het leven. En in Mariahout willen we die kwaliteit zo hoog mogelijk maken en houden. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd om deze avond mee te maken en te aanschouwen hoe eigen Mariahoutse ondernemers en hulpverlenende instanties hier in bijdragen.


De koffie is gratis. Bovendien hoort u vanaf 19.30 uur hoe Zorg om het Dorp, Het waterschap (afwatering terug naar de natuur in het 'Groene hart' en bij particuliere huishoudens) en de gemeente (weth. Briels) tegen duurzaamheid aankijken in Mariahout. Aansluitend aan de presentaties van deelnemende ondernemers kunt u de standjes bezoeken en vragen stellen aan de individuele ondernemers en instanties. Wij hopen op een informatieve en gezellige avond. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.


- 2 Wij doen voor 12 oktober een oproep aan ondernemers om mee te doen aan de thema-avond over 'Duurzaam wonen en leven in Mariahout'. Alle bedrijven, zowel op ecologisch, sociaal cultureel (o.a. ook gezondheid) en economisch gebied (info: Zie bijlage: duurzame gemeente), kunnen een bijdrage leveren aan deze avond. Heeft u zelf een onderneming, of uw partner of een van de kinderen, meldt u dan aan bij Ria Lindeman r.lindeman@zorgomhetdorp.nl of bij Henk Hulsen, de secretaris van Zorg om het Dorp secretariaat@zorgomhetdorp.nl en zeg uw medewerking toe.


Het zou mooi zijn als we vele bekende en ook nog minder bekende (jonge) ZZP-er op deze avond kunnen ontmoeten.


Deze avond is van harte aanbevolen aan alle belangstellenden. Zeg het voort!

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio