Nieuws | Zorg om het Dorp doet oproep aan ondernemers

Zorg om het dorp nodigt Mariahoutenaren uit die 'duurzaam' ondernemen

Vereniging Zorg om het Dorp organiseert op maandag 12 oktober om 19.30 uur in het Buurthuis een thema-avond over 'Duurzaamheid'. Deze avond is bedoeld voor iedere belangstellende, om de (nieuwe) ondernemers (vaak ZZP-ers) een gezicht te geven en vooral om te horen hoe deze ondernemers 'duurzaam' bijdragen aan de leefgemeenschap van Mariahout e.o.
Graag nodigen wij alle ondernemers uit zich te presenteren op welke wijze zij actief en duurzaam ondernemen. Wij denken hierbij aan: materiaalkeuze, vormen van isolatie, milieuvriendelijke afvalverwerking, inkoop en gebruik van duurzame energiebronnen, gezondheid, ontspanning en sport.
Deze oproep is gericht aan Mariahoutse bedrijven en (oud) Mariahoutenaren die elders een bedrijf hebben. ZOD biedt de mogelijkheid om gedurende 3 minuten een presentatie te houden. U kunt hiervoor zelf materiaal meebrengen of digitaal aanleveren. Na de pauze kunnen belangstellenden uw standje (tafel) bezoeken voor verdere informatie. Voor ondernemers is dit o.i. een mooie gelegenheid om te netwerken.
Ondernemers kunnen zich voor deelname aanmelden vóór 1 oktober bij secretariaat@zorgomhetdorp.nl . Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris Henk Hulsen 0499-422268.
Ook niet-commerciële bedrijven zullen zich presenteren. Zo zal Waterschap Aa en Maas komen vertellen over afwatering in de natuur i.p.v. op de riolering. En de mogelijkheden hiervoor in het 'Groene Hart' van Mariahout en bij particuliere huishoudens. En zal Zorg om het Dorp praten over een 'Duurzaam Mariahout' in het kader van wonen en leven en hierbij vragen aan de politiek stellen. Ook belangstellenden kunnen zelf met vragen komen.
Zorg om het dorp hoopt dat vooral ook de jonge ondernemers gebruik gaan maken van deze mogelijkheid hun bedrijf in het kader van 'duurzaamheid' nog beter te promoten. Want zij vormen mede de toekomst voor een duurzaam Mariahout.
Alle belangstellenden kunnen informatie over deze avond lezen in de ZOD-Mariahout-Nieuwsflits van september. Deze in te downloaden via www.zorgomhetdorp.nl onder de kop 'Nieuws-nieuwsbrieven'.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio