Nieuws | Centrumvisie: Gelezen in het Eindhovensdagblad 16-9-2015

Mariahout wil snel 30 km/u in deel Mariastraat


MARIAHOUT


Een deel van de Mariastraat in Mariahout moet snel als dertig-kilometerzone worden ingericht. Daarbij moet er ter hoogte van het Oranjeplein een duidelijke oversteekplaats komen, die er voor zorgt dat het lijkt alsof het plein 'verlengd' wordt. Geld om deze en andere maatregelen uit te voeren is er al: de gemeente kan dat uit de pot geld halen die opzij is gezet voor ideeën die Laarbeek 'duurzaam toekomstbestendig moeten maken'.


Dat vindt de Mariahoutse dorpsraad Zorg om het Dorp, die hierover een brief aan burgemeesters en wethouders heeft geschreven. "Er liggen genoeg ideeën, het is nu zaak een planning te maken om de plannen uit te voeren", stelt Ria Lindeman, voorzitter van Zorg om het Dorp. De dorpsraad vindt dat de gemeente nu 'haar verantwoording moet nemen' en een werkgroep moet vormen die met de plannen aan de slag gaat.


Het aanpakken van de Mariastraat, de doorgaande weg die het dorp doorkruist, is al langer een vurige wens van Zorg om het Dorp. Het plan voor de herinrichting van de Mariastraat maakt ook deel uit van de centrumvisie die ruim drie jaar geleden is opgesteld. Dat in opdracht van Zorg om het Dorp opgestelde plan is nog niet uitgevoerd.


In de centrumvisie werd al geconcludeerd dat de Mariastraat nu 'geen verbinding vormt' tussen de ene en de andere kant van de straat. Daardoor is de weg een 'barrière, zo concludeerden de opstellers van het plan. Om dat te verbeteren, zou er een brede oversteek - met onder meer klinkers in plaats van asfalt - moeten komen tussen het Oranjeplein enerzijds en het park anderzijds. Die oversteek wordt veiliger als in elk geval voor dat deel van de Mariastraat een maximumsnelheid van 30 km/u geldt, zo luidde de conclusie. Zorg om het Dorp ziet voor de Mariastraat geen heil in het plaatsen van flitspalen, extra verkeersdrempels of asverspringingen. De dorpsraad vindt dat de verkeersfunctie van de Mariastraat 'ook in de toekomst belangrijk blijft'.


De pot met 'duurzaamheidsgeld' waar Zorg om het Dorp naar verwijst, is voor de zomervakantie door de Laarbeekse gemeenteraad vastgesteld. Voor ideeën hierover 'vanuit de Laarbeekse samenleving' is voor de komende jaren ruim een miljoen euro gereserveerd.


De dorpsraad vindt dat de gemeente nu 'haar verantwoording moet nemen' en een werk- groep moet vormen


Het aanpakken van de Mariastraat is al langer een vurige wens van vereniging Zorg om het Dorp


DOOR AD DE KONING E-MAIL: A.DKONING@ED.NL

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio