Nieuws | Laatste nieuws Zorg om het Dorp

Laatste nieuwtjes van Zorg om het Dorp


1 Op maandag 13 april staat de jaarvergadering van Zorg om het Dorp gepland. Naast het vergadergedeelte willen wij u ook graag de film laten zien, die Jan Jansen vorig jaar gemaakt heeft van de parochievrijwilligers.


Daarnaast kunt u getuige zijn van 'De inburgeringscursus', een stukje theater vorig jaar gemaakt en gespeeld door de dames van oMase. Zij zijn bereid gevonden om dit op onze jaarvergadering nogmaals te spelen. Aanbevolen!!!


2 A.s. zondag is het bestuur uitgenodigd in het Kontakt-café, een programma van radio Kontakt. Dit wordt live uitgezonden van 10.00 tot 12.00 uur. Op de vraag: waar is Zorg om het Dorp mee bezig? proberen we antwoorden te geven. Luistert u ook?


3 In het dorpsservicecentrum hebben we een 5 tal mooi computers staan. Om deze te gebruiken voor workshops en/of cursussen zoeken we iemand die deze zou willen organiseren. Deze persoon hoeft ze niet zelf te geven, maar in samenwerking met het bestuur de behoeften peilen en daar actie op ondernemen.


4 Op de bliksemenquête, vorige maand, mochten wij 45 reacties ontvangen. Hartelijk dank aan allen die hun medewerking gegeven hebben. We hebben ze meegenomen in het overleg met gemeente en bibliotheek.


5 Voor een bijdrage uit het Rabo-fonds kan nog tot 15 maart een verzoek woorden in gediend. Aanvraagformulier en info is te vinden op de site van ZOD. Een inschrijfformulier in Word is bij het secretariaat op te vragen. U kunt het dan digitaal versturen

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio