Nieuws | Pater Wester blijft in Lieshout - Laarbeek

Na intern overleg is besloten dat pater Wester in Lieshout kan blijven wonen. Bovendien kan hij op vraag van pastoor Verbraeken de zondagsmis e.a. diensten blijven verzorgen. Met bijna 900 handtekeningen uit Lieshout en Mariahout, die het Gilde aanbood aan de hulpbisschop, heeft de parochiegemeenschap nadrukkelijk kenbaar gemaakt de aanwezigheid van pater Wester en broeder Josep op prijs te stellen tijdens de diensten.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio