Nieuws | Pater Wester mag niet mee in de nieuwe parochie van Laarbeek.

Op zaterdag 13 september maakte pater Wester in de kerk bekend dat Pastor Verbraeken niet meer met hem verder wilde in de nieuwe parochie. Deze parochiefusie zal per 1 jan. plaats gaan vinden.
Pater Wester die, samen met broeder Jozep, een jaar geleden in de pastorie van Lieshout is komen wonen geeft aan dat hij veel in Lieshout en Mariahout geĆÆnvesteerd heeft. En dat hij zeker nog niet weg wil.
Zorg om het dorp bezint zich nu op twee zaken. Hoe kan de OL Vr van Lourdeskerk open blijven en welke rol kan pater Wester hier in blijven spelen. Tips van de parochianen zijn welkom.

Terug naar het overzicht

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio