WMO consulent Hetty Hendriks

Mijn naam is Hetty Hendriks. Ik ben in dienst van de gemeente Laarbeek, mijn functie is WMO-consulent. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet kan voorzieningen inzetten om mensen hulp en ondersteuning te bieden in de thuissituatie. Maar ook voorzieningen die ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Daarbij kan gedacht worden aan hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen zoals een taxipas, scootermobiel of rolstoel. Ook is vanaf januari 2015 begeleiding een taak die bij de WMO is ondergebracht. Hierbij valt te denken aan individuele begeleiding in de thuissituatie of groepsbegeleiding zoals bijvoorbeeld dagopvang.

Voor WMO vragen kunt u het gemeentehuis bellen.

  

Hetty Hendriks WMO consulent
Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio