Dorpsondersteuner Suzan de Koning

Beste inwoners van Mariahout. Mijn naam is Suzan de Koning en samen met mijn collega Manita Herregraven ben ik werkzaam als dorpsondersteuner. Momenteel verbonden aan Lieshout. Verder houd ik me bezig met vrijwilligerswerk, maatjesproject en mantelzorg Laarbeek.
Na een aantal stages binnen het Jongerenwerk en Ouderenwerk in Laarbeek ben ik in 2013 voor ViERBINDEN komen werken. Naast dat ik dorpsondersteuner ben ondersteun ik het Vrijwilligerswerk Laarbeek breed, coördineer ik de digitale vacaturebank
www.laarbeekvoorelkaar.nl en het Maatjesproject Laarbeek en ondersteun ik het Activerend Huisbezoek. In deze verschillende rollen heb ik al veel inwoners van Laarbeek en dus ook Mariahout mogen leren kennen. Ik vind het erg mooi om te zien hoe hecht de gemeenschap hier in Mariahout is, wat jullie allemaal al voor elkaar doen en hoe sterk de verbindingen bij mensen onderling en tussen organisaties en verenigingen is.

Ik hoop dat ik samen met mijn collega Manita, en samen met onze collega’s in het wijkteam Hetty en Marjolein van toegevoegde waarde kan zijn in Mariahout en dat we samen Mariahout zo mooi kunnen houden!

Ik ben te bereiken op tel.nr. 06-19502192 of via mail sdkoning@vierbinden.nl

Toevoeging: Suzan heeft tegenwoordig vooral Lieshout als haar werkgebied. 

 

  

Dorpsondersteuner Suzan de Koning
Copyright © 2008 - 2019 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio