Dorpsondersteuner

Bij deze wil ik me graag voorstellen. Mijn naam is Manita Herregraven en per 1 januari 2014 ben ik werkzaam als doprsondersteuner Mariahout.

Sinds 2008 werk ik met veel plezier bij VïERBINDEN als coördinator vrijwillgerswerk en maatschappelijke stage. Ook heb ik de dorpsservicepunten mee opgezet en het maatjesproject gecoördineerd. Vanuit het vrijwilligerswerk heb ik Mariahout leren kennen als een zeer actief dorp, waarbij veel mensen zich vrijwillig inzetten voor elkaar en voor hun dorp.
Op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid wil ik graag nauw samenwerken met vereniging Zorg om het Dorp en het dorpsondersteuningsteam. Mocht u al persoon of als organisatie vragen hebben op het gebied van wonen, welzijn. leefbaarheid of zorg, dan kunt u telefonisch via 06-48532893 of via emailadres  mherregraven@vierbinden.nl contact met mij opnemen.
Op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur kunt u ook het dorpsservicecentrum in het Buurthuis terecht met uw vragen. De leden van het dorpsondersteuningsteam staan dan graag voor u klaar.

Publicatie over Manita Herregraven in Mooi Laarbeek / Laarbeeker:
zie Downloads!

 

 

 

Copyright © 2008 - 2018 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio