Buurtconciƫrge Hans Otten

Even voorstellen:
Hans Otten, buurtconciërge in Laarbeek en dus ook voor Mariahout. Hij is voor u een direct aanspreekpunt. Hij merkt problemen op en heeft u er een, dan kunt u hem dat ook doorgeven. Hij gaat er direct mee aan de slag of schakelt de juiste instanties in, zoals de woning­stichting, gemeente of politie.

Wat doet de buurtconciërge zoal?

­Hij heeft een actieve rol bij veiligheid en leefbaarheid in de wijk en op straat.
­Hij spreekt buurtbewoners aan als de leefbaarheid in het gedrang komt.
­Hij houdt toezicht op het openbaar groen en hij repareert kapotte verlichting aan de achterpaden.
­Hij onderneemt actie bij vernielingen, vervuiling en graffiti.
­Hij houdt toezicht op de speelvoorzieningen.
­Hij houdt toezicht op achter­ paden en aangebrachte poorten en voert reparaties uit aan bestrating, achterpaden en poorten van de woningstichting enz.

Spreek hem gerust aan als hij in Mariahout is.
Of bel hem: 06­29013957

Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio