ZOD-Werkgroepen en contactpersonen

Werkgroepen en contactpersonen Zorg om het Dorp
Alleengaanden
Lies Berkvens / Gerda van den Heuvel
Marietje van der Linden

Aantrekkelijk Mariahout
Wilbert Kuijpers en Jan Egelmeers
Werken nauw samen met werkgr. Centrum

Bevrijding 
Regine Wijnen, Louise Gommers en Ria Lindeman

Beweegtuin Oranjeplein - bestraten
Frans Daniels, Dennis van Kaathoven
Erik en Gerrie Bunthof
Nico van Stiphout, Adrie Rongen
Jan Egelmeers, Lambert Sanders 

Buurtverenigingenoverleg (coördinatie)
Anton van Strien, Henk Hulsen notulant
Miriam Berkvens (kermis, Sinterklaas)

Centrum
Regine Wijnen, Miriam Berkvens
Jan Egelmeers en Lieke van Heeswijk

Centrumvisie
Henk Hulsen / Harold de Louw
Ria Lindeman

Collectieve Collecteweek Mariahout
ZOD-Stuurgroep CCM
Tonnie Lukassen, Harry de Groof
Betsy Bouwdewijns, Gerda Sanders
Anny Vorstenbosch

Computers DSC + cursussen
Harry de Groof / Ger Aarts
Ria Lindeman / Rini van Asten
Anton van Strien

Dorpsondersteuningsteam
Jacques Lukassen / Harry de Groof
Frans Habraken / Ger Aarts
Maria Gottenbos / Annemiek Verbakel-Teepen
Ad Leenders / Ria Lindeman
o.l.v. dorpsondersteuner Nathalie Ansems

Duo-fiets (elektrisch) uitleen; werkgroep i.o. (in oprichting)
Renate de Louw / Ger Aarts
Dion en Harold Verreijken
Henk Hulsen
i.s.m. gemeente en Nathalie Ansems

Eetpunt Buurthuis - Gastvrouwen
Jo van Uden / Tonnie Beniers
Marietje van der Linden 
Maria Gilsing / Truus Kuijten
(o.l.v. Marie-Louise Wijnen LEV)

Engelse les
Henk en Marieke Hulsen

Etalage-Tentoonstelling - Oranjeplein
Dennis van Kaathoven, Jan Jansen
Regine Wijnen en Ria Lindeman
Helmie Segboer

Foto / dia / filmarchief Mariahout 1932-heden
Anton Daniels / Marieke Hulsen
Jan Jansen / Henriëtte Lukassen
Jacques Lukassen / Wout Vermeulen

Handwerkgroep Mariahout
Anny van de Berg / Hettie van Leuken
Toos Verhoeven / Leny van Vijfeijken
Mariet Vogels

Hand- en spandiensten
Lambert en Gerda Sanders
Jet en Henrie Bouwmans
Annemiek Verbakel / Marieke Hulsen
Coby van den Broek

'Koken voor ...'
Toos van Lieshout / Truus Kuijten / Gerda Sanders
Jo Leenders / Maria Eeuwes /
Marieke Hulsen / Annemiek Verbakel

Kermis
Miriam Berkvens / Jan Egelmeers
Harrie vd Rijt  / Henrie Vogels

Koningsdag
Kim van der Linden / Kim van Loon   
Marsha Bekkers / Mariëlle van de Ven

'Lief en Leed'
Rina van Hoof / Mariet Vermeulen
Maria Gottenbos

Natuur en Recreatie
-Onderhoud Ommetjes
Andre van Hoof / Peter Bekkers
Erik Barten
-Onderhoud Boerdonkse Kampen
John Heesakkers / Jos van Vijfeijken
-Onderhoud Vennenroute
Laurens van Deursen / Lambert Sanders
Gerard Bunthof 
-Aanleg Vennenroute
Erik en Ria Lindeman
-Natuur, Coördinatie Toegankelijkheid en Recreatie
Ria Lindeman / Maria Eeuwes
Lilian van Vijfeijken

Oranjecomité
Ger Aarts en Katelijn Lukassen-Bouwmans

PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits
Ria Lindeman, Henk Hulsen
PR: Foto/Film
Jan Jansen / Ria Lindeman
PR: Infoschermen:
Anton van Strien / Anoeska Bardoel
PR: Facebook:
Jouk Lukassen / Leida Leenders / Ria Lindeman
PR: Website:
Ria Lindeman / Anton van Strien
PR rondbrengen Nieuwsflitsen leden zonder email / info
Gerda Sanders, Noud Maas, Marietje vdr Linden, Ria Lindeman
PR Multimedia Buurthuis
Anton van Strien en Jan Jansen

Roekenploeg
Jan Jansen
Albert Biemans / Andre Boudewijns
Frans Daniels / Ad de Beer 
Mari vd Rijt / Gerrie vdn Broek 

Sinterklaas comité
Miriam Berkvens / Henk van Eijndhoven
Gerda Sanders / Hein Gilsing
Christel Vereijken

Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof / Ties van Dijk
Albert Biemans / Broer van Dijk

Speeltuin Oranjeplein 
Frans Daniels, Dennis van Kaathoven

Trimbaan
Ton Leenders / Leo Biemans
Henrie Bouwmans / Roland van Hoof 
Hans Roestenburg / Gerard van Eijndhoven
Henk Schepers / Leida Leenders
Jo van Eijndhoven

Totempaal
Onderhoud:
Wim van Eijndhoven

Verkeer

Anton van Strien / Harry de Groof
Henk Hulsen / Jouk Lukassen  
Verkeersveiligheid
Voorzitter namens buurtverenigingen
Mari van de Rijt 0499 422849
Jouk Lukassen namens ZOD-bestuur

Welkomstpakket
Anoeska Bardoel

Wonen + contacten gemeente en Wocom
Wout Vermeulen / Henk Hulsen  
Jouk Lukassen / Joan Aarts

Contactpersonen
Contactpersoon Bernadettebuurt herinrichting Contactpersonen
Henrie Vogels- Bernadettebuurt / ZOD, coördinator
Mari van de Rijt - Verkeersveiligheid / ZOD
Henk Hulsen - Stg. Groene hart / ZOD 
Contactpersoon Beweegtuin
Henk Hulsen

Contactpersoon Fietspad Sonseweg

Anton van Strien

Contactpersonen Leefbaarheid Mariahout jonge gezinnen
Natascha Vermeulen-Huijbers 
Andere jongeren kunnen zich hierbij aansluiten

Contactpersoon Openbaar Vervoer

Harry de Groof

Contactpersoon Pannenkoekpoeg
Toos Corsten

Contactpersonen: Stichting 'Groene hart van Mariahout'
Harold de Louw / Henk Hulsen 
Wim Meulendijks

Contactpersonen Sociaal domein (voorheen WMO-raad)
Frans Habraken / Jacques Lukassen 

Mochten wij werkgroepen of vrijwilligers
vergeten zijn, dan vernemen we dat graag van u.

  

Harry de Groof ZOD-vrijwilliger van het jaar
Copyright © 2008 - 2021 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio