Bestuur en meer dan 40 werkgroepen / contactpersoenen ver. Zorg om het Dorp

Bestuur Zorg om het Dorp Mariahout

Voorzitter ZOD - Mariahout
R. Lindeman - Emmen
Bernadettestraat 45
5738 AV Mariahout
06-23993074
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
Natuur en recreatie / Nieuwsbrief 
Website / Contactpersoon collecteweek
Centrumvisie / 'Oranjestraatje' 
'met de buurtbus naar ...' / Wonen
Duurzaamheid / Contactpers. alleengaanden
Totempaal

Secretaris ZOD-Mariahout
H. Hulsen
Ginderdoor 23
5738 AB Mariahout
Tel. 0499-422268
secretariaat@zorgomhetdorp.nl
Contactpersoon Gemeente/Kerk 
Processiepark 2018 / Verkeer
PR Nieuwsflits / Nieuwsbrief
Wonen

Penningmeester ZOD-Mariahout
NL31 RABO 0128 9924 25
A. Bardoel - Vialle
Torreven 3a
5738 RL Mariahout
0413-206105
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl
 
Bibliotheek / Welkomstpakket
Vrijwilligersavond / Reclame infoschermen
Collectieve Collecteweek / Ledenactiebonnen

Overige bestuursleden ZOD - Mariahout:
M. Eeuwes - van Eijndhoven
Heieindseweg 4
0499-422816
m.eeuwes@zorgomhetdorp.nl
werkgroep 'Koken voor ...'
Vrijwilligersavond / Totempaal

H. de Louw - vice voorzitter
Tuindersweg 43
0499-421251
h.delouw@zorgomhetdorp.nl
centrumvisie / Processiepark 2018
contactpersoon School Veiligheid

J. Lukassen
Mariastraat (tijdelijk)
06-18037938
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl 
centrumvisie / wonen 
facebook / verkeer

A. van Strien
de Geelgors 7
06-19540063
a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl
infoschermen / Rabofonds / roeken
contact gemeente + Buurthuis
centrumvisie / verkeer
Buurtverenigingenoverleg coördinatie (tijdelijk)

Erelid: zr. Egberta van Beurden (overleden)
Erelid 2016:
Ger Aarts - Rooijakkers
Tuindersweg 35
0499-421496
ger.aarts@gmail.com
wonen / Oranjecomité 
computers + cursussen
ZOD-dorpsondersteuningsteam

Commissies en werkgroepen

Aantrekkelijk Mariahout (werktitel, nieuw opgericht)
Jan Egelmeers / Miriam Berkvens
Harry van der Rijt

Alleengaanden
Lies Berkvens / Gerda van der Heuvel
Marietje van der Linden

Bibliotheekmedewerkers
Anoeska Bardoel / Betsy Bouwdewijns
Maria Gottenbos / Ger Aarts / Miriam Berkvens

Buurtbus Laarbeek / Openbaar vervoer
Harry de Groof / Trudy van Kempen

Buurtverenigingenoverleg (coördinatie)
Miriam Berkvens / Anton van Strien (reserve)

Centrumvisie 
Henk Hulsen / Harold de Louw
Jouk Lukassen / Anton van Strien
Ria Lindeman
Centrumvisie: ‚ÄėOranjestraatje‚Äô
Art van Heeswijk / Wilma Adams
Lambert en Gerda Sanders 
Ton Pr√ľst /¬†Ria Lindeman¬†¬†¬†
Centrumvisie: Verkeer

Anton van Strien / Harry de Groof
Henk Hulsen / Jouk Lukassen

Centrumvisie: Processiepark 2018
Harold de Louw / Henk Hulsen 
Wim Meulendijks
Centrumvisie: Opstellen 'Aanvraag subsidie Processiepark'
Harold de Louw / Henk Hulsen
Henk v. Eijndhoven / Ria Lindeman
Adviseurs beplanting / schetsontwerp:
Bart van Sleeuwen / Lars Eeuwes

Collectieve Collecteweek Mariahout
ZOD-Stuurgroep CCM
Tonnie Lukassen, Harry de Groof,
Betsy Bouwdewijns, Gerda Sanders
Anny Vorstenbosch

Computers DSC + cursussen
Harry de Groof / Ger Aarts
Ria Lindeman / Rini van Asten

Dorpsondersteuningsteam
Jacques Lukassen / Martien van den Heuvel
Frans Habraken / Ger Aarts
Maria Gottenbos / Annemiek Verbakel-Teepen
Rianne Brugmans / Ad Leenders

Eetpunt Buurthuis - Gastvrouwen
Jo van Uden / Tonnie Beniers
Tonnie van Rooij / Marietje van der Linden
Gerda Sanders
Maria Gilsing / Truus Kuijten
(i.s.m. ViERBINDEN)

Engelse les
Henk en Marieke Hulsen

Foto / dia / filmarchief Mariahout 1932-heden
Anton Daniels / Martien van den Heuvel
Marieke Hulsen /Jan Jansen / Henri√ętte Lukassen
Jacques Lukassen / Wout Vermeulen

'Koken voor ...'
Toos van Lieshout / Truus Kuijten / Gerda Sanders
Jo Leenders / Maria Eeuwes / Marieke Hulsen

Kermis
Miriam Berkvens / Jan Egelmeers
Harrie vd Rijt / Henrie Vogels

Koningsdag
Debby Roeters / Kim van der Linden 
Martin van den Heuvel / Heiko van Berlo
Marsha Bekkers

'Lief en Leed'
Rina van Hoof / Mariet Vermeulen
Maria Gottenbos

'Met de buurtbus naar ..."
Ria Lindeman / Doortje van der Burgt

Natuur en recreatie
-Onderhoud
Andre van Hoof / Gerard Bunthof / Jos v Vijfeijken
Erik Barten / John Heesakkers / Peter Bekkers
-Werkgr. Natuur en Landschap Liesh./Mariah.
Henk Renders / Cees Dietvorst
-Coördinatie
Ria Lindeman

Oranjecomité
Ger Aarts / Antoon Daniels

PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits
Ria Lindeman, Henk Hulsen
PR: Foto/Film
Jan Jansen
PR: Infoschermen:
Anton van Strien / Anoeska Bardoel
PR: Facebook:
Jouk Lukassen / Leida Leenders / Ria Lindeman
PR: Website:
Ria Lindeman / Anton van Strien
PR rondbrengen Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen / info
Gerda Sanders

Rabofonds
Joan Aarts / Lieke van Heeswijk 
Anton van Strien / Ria Lindeman

Roekenploeg
Antoon Dani√ęls¬†/ Albert Biemans
Jan Jansen / Andre Boudewijns
Frans van den Berg / Frans Daniels 
Mari vd Rijt / Gerrie vd Broek 
Ad de Beer / Leo van der Heuvel (Lieshout)

Sinterklaas comité
Miriam Berkvens / Henk van Eijndhoven
Gerda Sanders / Haike Aarts
Mandy Heesakkers / Christel Vereijken

Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof / Ties van Dijk
Albert Biemans / Broer van Dijk

Speeltuin
Frans Daniels

Trimbaan:
Ton Leenders / Leo Biemans
Henrie Bouwmans / Roland van Hoof 
Hans Roestenburg / Gerard van Eijndhoven
Henk Schepers / Leida Leenders
Jo van Eijndhoven

Totempaal
Jacques en Henriette Lukassen,
Martien van den Heuvel
Antoon Daniels, Wim van Eijndhoven
Maria Eeuwes, Ria Lindeman

Verkeersveiligheid
Voorzitter namens buurtverenigingen
Mari van de Rijt 0499 422849
Jouk Lukassen namens ZOD-bestuur

Welkomstpakket
Anoeska Bardoel

WMO-raad afgevaardigden
Frans Habraken / Jacques Lukassen

Zorg in Mariahout: 'Brainstormgroepen' = BSG
Coordinator: Dorpsondersteuners
Manita Herregraven en Suzan de Koning
Brainstormgroep Leefbaarheid gaat in 2017 van start
Rianne Brugmans / Miriam Berkvens
Henk Hulsen / Jo van Uden / Henriette Lukassen
Annemiek Teepen / Frans Habraken
Natascha Huijbers / Marleen de Groot / Stan de Groot
Tiny v Leuken / Wout Vermeulen / Ger Aarts 
Ria Lindeman / Jouk Lukassen
- Wonen + contacten gemeente en Wocom
Tiny v Leuken / Wout Vermeulen
Ger Aarts / Ria Lindeman
Jouk Lukassen ./ Wim van den Heuvel
Joan Aarts

Mochten wij werkgroepen of vrijwilligers
vergeten zijn, dan vernemen we dat graag van u.

Bestuur ZOD v.l.n.r. onder: Anoeska Bardoel, Maria Eeuwes en Ria Lindeman. Boven: Henk Hulsen, Jouk Lukassen, Anton van Strien en Harold de Louw
Copyright © 2008 - 2017 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio