Bestuur en meer dan 40 werkgroepen / contactpersoenen ver. Zorg om het Dorp

Bestuur Zorg om het Dorp Mariahout

Voorzitter ZOD - Mariahout
R. Lindeman - Emmen
Bernadettestraat 45
5738 AV Mariahout
06-23993074
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
Natuur en recreatie / Nieuwsbrief 
Website / Contactpersoon collecteweek
Centrumvisie / 'Oranjestraatje' 
'met de buurtbus naar ...' / Wonen
Duurzaamheid / Contactpers. alleengaanden
Totempaal

Secretaris ZOD-Mariahout
H. Hulsen
Ginderdoor 23
5738 AB Mariahout
Tel. 0499-422268
secretariaat@zorgomhetdorp.nl
Contactpersoon Gemeente/Kerk 
Processiepark 2018 / Verkeer
PR Nieuwsflits / Nieuwsbrief
Wonen / Kleine Kernen

Penningmeester ZOD-Mariahout
NL31 RABO 0128 9924 25
A. Bardoel - Vialle
Torreven 3a
5738 RL Mariahout
0413-206105
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl
 
Bibliotheek / Welkomstpakket
Vrijwilligersavond / Reclame infoschermen
Collectieve Collecteweek / Ledenactiebonnen

Overige bestuursleden ZOD - Mariahout:
M. Eeuwes - van Eijndhoven
Heieindseweg 4
0499-422816
m.eeuwes@zorgomhetdorp.nl
werkgroep 'Koken voor ...'
Vrijwilligersavond / Totempaal

H. de Louw - vice voorzitter
Tuindersweg 43
0499-421251
h.delouw@zorgomhetdorp.nl
Centrumvisie:
Processiepark 2018 / Oranjeplein
contactpersoon School Veiligheid

J. Lukassen
Mariastraat (tijdelijk)
06-18037938
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl 
centrumvisie / wonen 
facebook / verkeer

A. van Strien
de Geelgors 7
06-19540063
a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl
infoschermen / roeken
contact gemeente / Rabobank
Buurthuis/DSC multimedia
centrumvisie / verkeer
Buurtverenigingenoverleg coördinatie (tijdelijk)

Erelid: zr. Egberta van Beurden (overleden)
Erelid 2016:
Ger Aarts - Rooijakkers
Tuindersweg 35
0499-421496
ger.aarts@gmail.com
wonen / Oranjecomité 
computers + cursussen
ZOD-dorpsondersteuningsteam

Commissies en werkgroepen

Alleengaanden

Lies Berkvens / Gerda van den Heuvel
Marietje van der Linden

Bibliotheekmedewerkers
Anoeska Bardoel /  Ger Aarts

Buurtbus Laarbeek / Openbaar vervoer
Harry de Groof / Trudy van Kempen

Buurtverenigingenoverleg (coördinatie)
Miriam Berkvens / Anton van Strien 

Centrumvisie 
Henk Hulsen / Harold de Louw
Jouk Lukassen / Anton van Strien
Ria Lindeman
Centrumvisie: ‘Oranjestraatje’
Art van Heeswijk / Wilma Adams
Lambert en Gerda Sanders 
Ton Prüst / Ria Lindeman / Wilbert Kuijpers 
Centrumvisie: Verkeer

Anton van Strien / Harry de Groof
Henk Hulsen / Jouk Lukassen

Centrumvisie: Processiepark 2018
Harold de Louw / Henk Hulsen 
Wim Meulendijks
Centrumvisie: Opstellen en aanvragen 'Aanvraag Subsidie Processiepark'
Harold de Louw / Henk Hulsen
Henk v. Eijndhoven / Ria Lindeman
Adviseurs beplanting / schetsontwerp:
Bart van Sleeuwen / Lars Eeuwes

Collectieve Collecteweek Mariahout
ZOD-Stuurgroep CCM
Tonnie Lukassen, Harry de Groof,
Betsy Bouwdewijns, Gerda Sanders
Anny Vorstenbosch

Computers DSC + cursussen
Harry de Groof / Ger Aarts
Ria Lindeman / Rini van Asten
Anton van Strien

Dorpsondersteuningsteam
Jacques Lukassen / Martien van den Heuvel
Frans Habraken / Ger Aarts
Maria Gottenbos / Annemiek Verbakel-Teepen
Rianne Brugmans / Ad Leenders

Eetpunt Buurthuis - Gastvrouwen
Jo van Uden / Tonnie Beniers
Marietje van der Linden / Gerda Sanders
Maria Gilsing / Truus Kuijten
(i.s.m. ViERBINDEN)

Engelse les
Henk en Marieke Hulsen

Foto / dia / filmarchief Mariahout 1932-heden
Anton Daniels / Martien van den Heuvel
Marieke Hulsen /Jan Jansen / Henriëtte Lukassen
Jacques Lukassen / Wout Vermeulen

'Koken voor ...'
Toos van Lieshout / Truus Kuijten / Gerda Sanders
Jo Leenders / Maria Eeuwes / Marieke Hulsen

Kermis
Miriam Berkvens / Jan Egelmeers
Harrie vd Rijt / Henrie Vogels

Koningsdag
Debby Roeters / Kim van der Linden 
Martin van den Heuvel / Heiko van Berlo
Marsha Bekkers

'Lief en Leed'
Rina van Hoof / Mariet Vermeulen
Maria Gottenbos

'Met de buurtbus naar ..."
Ria Lindeman / Doortje van der Burgt

Natuur en recreatie
-Onderhoud
Andre van Hoof / Gerard Bunthof / Jos v Vijfeijken
Erik Barten / John Heesakkers / Peter Bekkers
-Werkgr. Natuur en Landschap Liesh./Mariah.
Henk Renders / Cees Dietvorst (bankjes)
-Coördinatie
Ria Lindeman

Oranjecomité
Ger Aarts / Antoon Daniels

PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits
Ria Lindeman, Henk Hulsen
PR: Foto/Film
Jan Jansen / Ria Lindeman
PR: Infoschermen:
Anton van Strien / Anoeska Bardoel
PR: Facebook:
Jouk Lukassen / Leida Leenders / Ria Lindeman
PR: Website:
Ria Lindeman / Anton van Strien
PR rondbrengen Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen / info
Gerda Sanders

Rabofonds
Joan Aarts / Lieke van Heeswijk 
Anton van Strien / Ria Lindeman

Roekenploeg
Antoon Daniëls / Albert Biemans
Jan Jansen / Andre Boudewijns
Frans van den Berg / Frans Daniels 
Mari vd Rijt / Gerrie vd Broek 
Ad de Beer / Leo van der Heuvel (Lieshout)

Sinterklaas comité
Miriam Berkvens / Henk van Eijndhoven
Gerda Sanders / Hein Gilsing
Mandy Heesakkers / Christel Vereijken

Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof / Ties van Dijk
Albert Biemans / Broer van Dijk

Speeltuin
Frans Daniels

Trimbaan:
Ton Leenders / Leo Biemans
Henrie Bouwmans / Roland van Hoof 
Hans Roestenburg / Gerard van Eijndhoven
Henk Schepers / Leida Leenders
Jo van Eijndhoven

Totempaal
Jacques en Henriette Lukassen,
Martien van den Heuvel / Ria Lindeman
Antoon Daniels, Maria Eeuwes
Wim en Gerra van Eijndhoven

Verkeersveiligheid
Voorzitter namens buurtverenigingen
Mari van de Rijt 0499 422849
Jouk Lukassen namens ZOD-bestuur

Welkomstpakket
Anoeska Bardoel

WMO-raad afgevaardigden
Frans Habraken / Jacques Lukassen

Zorg in Mariahout: 'Brainstormgroepen' = BSG
Coordinator: Dorpsondersteuner 
Manita Herregraven 
Brainstormgroep Leefbaarheid gaat in 2017/2018 van start en is een voortzetting van de brainstormgroepen 'Zorg om Mariahout'
Rianne Brugmans / Miriam Berkvens
Henk Hulsen / Jo van Uden / Henriette Lukassen
Annemiek Teepen / Frans Habraken
Natascha Huijbers / Marleen de Groot / Stan de Groot
Tiny v Leuken / Wout Vermeulen / Ger Aarts 
Ria Lindeman / Jouk Lukassen 
Er kunnen zich nog mensen aanmelden en afmelden hiervoor.
Juist ook de jongere generatie is van harte welkom om mee te denken over de toekomst van Mariahout.

- Wonen + contacten gemeente en Wocom
Tiny v Leuken / Wout Vermeulen
Ger Aarts / Ria Lindeman
Jouk Lukassen ./ Wim van den Heuvel
Joan Aarts

Mochten wij werkgroepen of vrijwilligers
vergeten zijn, dan vernemen we dat graag van u.

Bestuur ZOD v.l.n.r. onder: Anoeska Bardoel, Maria Eeuwes en Ria Lindeman. Boven: Henk Hulsen, Jouk Lukassen, Anton van Strien en Harold de Louw
Copyright © 2008 - 2018 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio