Bestuur en meer dan 40 werkgroepen / contactpersoenen ver. Zorg om het Dorp

Bestuur Zorg om het Dorp Mariahout

Voorzitter ZOD - Mariahout
R. Lindeman - Emmen
Bernadettestraat 45
5738 AV Mariahout
06-23993074
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl
Natuur en Recreatie / Wandel-fietspaden
Toegankelijke Vennenroute, Nieuwsbrief 
Website / Contactpersoon collecteweek
Centrumvisie / 'Oranjestraatje' / Etalage tentoonstelling
'met de buurtbus naar ...' / Wonen
Duurzaamheid / Contactpers. alleengaanden
Totempaal contactpersoon

Secretaris ZOD-Mariahout
H. Hulsen
Ginderdoor 23
5738 AB Mariahout
Tel. 0499-422268
secretariaat@zorgomhetdorp.nl
Contactpersoon Gemeente/Kerk 
Processiepark 2018 / Verkeer
PR Nieuwsflits / Nieuwsbrief
Wonen / Kleine Kernen
Herindeling Bernadettestraat
Coordinator Asbestsanering
Buurtverenigingenoverleg
Coördinatie cursus Engels

Penningmeester ZOD-Mariahout
NL31 RABO 0128 9924 25
A. Bardoel - Vialle
Torreven 3a
5738 RL Mariahout
0413-206105
a.bardoel@zorgomhetdorp.nl
 
Bibliotheek / DigiD-cursus
Welkomstpakket
Vrijwilligersavond / Reclame infoschermen
Collectieve Collecteweek / Ledenactiebonnen
Contactpersoon Kermis

Overige bestuursleden ZOD - Mariahout:
M. Eeuwes - van Eijndhoven
Heieindseweg 4
0499-422816
m.eeuwes@zorgomhetdorp.nl
werkgroep 'Koken voor ...'
Vrijwilligersavond 
Fietspaden, Toegankelijke Vennenroute

H. de Louw - vice voorzitter
Tuindersweg 43
0499-421251
h.delouw@zorgomhetdorp.nl
Centrumvisie:
Processiepark 2018 / Oranjeplein
Contactpersoon School Veiligheid
Wonen

J. Lukassen
Bernadettestraat 1
5738 AV Mariahout
06-18037938
j.lukassen@zorgomhetdorp.nl 
centrumvisie / wonen 
facebook / verkeer

A. van Strien
de Geelgors 7
06-19540063
a.vanstrien@zorgomhetdorp.nl
infoschermen / roeken
contact gemeente / Rabobank
Buurthuis/DSC multimedia
centrumvisie / verkeer 
Buurtverenigingenoverleg coördinatie

Erelid: zr. Egberta van Beurden (overleden)
Erelid 2016:
Ger Aarts - Rooijakkers
Tuindersweg 35
0499-421496
ger.aarts@gmail.com
Oranjecomité / Leefbaarheid
computers + cursussen
ZOD-dorpsondersteuningsteam
Bibliotheek + DSC

Commissies en werkgroepen

Alleengaanden
Lies Berkvens / Gerda van den Heuvel
Marietje van der Linden

Bernadettebuurt herinrichting
Henrie Vogels- Bernadettebuurt / ZOD, coördinator
Mari van de Rijt - Verkeersveiligheid / ZOD
Henk Hulsen - Stg. Groene hart / ZOD

Bevrijding 75 i.s.m. Heemkundekring 't Hof van Liessent
Regine Wijnen, Jan Jansen en Ria Lindeman

Bibliotheekmedewerkers
Anoeska Bardoel /  Ger Aarts

Buurtbus Laarbeek / Openbaar vervoer
Harry de Groof / Trudy van Kempen

Buurtverenigingenoverleg (coördinatie)
Anton van Strien / Henk Hulsen / Miriam Berkvens 

Centrumvisie 
Henk Hulsen / Harold de Louw
Jouk Lukassen / Anton van Strien
Ria Lindeman

Centrunvisie: Werkgroep Centrum i.o.
Coördinator: Regine Wijnen
Wilbert Kuijpers en Jan Egelmeers

Centrumvisie: Oranjeplein
Harold de Louw / Henk Hulsen
Ria Lindeman
o.l.v. Manita Herregraven

Centrumvisie 'Etalage-Tentoonstelling'
Dennis van Kaathoven, Jan Jansen
Regine Wijnen en Ria Lindeman
Helmie Segboer

Centrumvisie: Verkeer
Anton van Strien / Harry de Groof
Henk Hulsen / Jouk Lukassen

Centrumvisie: Contactpersonen met Stichting 'Groene hart van Mariahout'
Harold de Louw / Henk Hulsen 
Wim Meulendijks

Collectieve Collecteweek Mariahout
ZOD-Stuurgroep CCM
Tonnie Lukassen, Harry de Groof,
Betsy Bouwdewijns, Gerda Sanders
Anny Vorstenbosch

Computers DSC + cursussen
Harry de Groof / Ger Aarts
Ria Lindeman / Rini van Asten
Anton van Strien

Dorpsondersteuningsteam
Jacques Lukassen 
Frans Habraken / Ger Aarts
Maria Gottenbos / Annemiek Verbakel-Teepen
Rianne Brugmans / Ad Leenders
o.l.v. dorpsondersteuner Manita Herregraven

Duo-fiets (elektrisch) uitleen
Gerda van den Heuvel 
Renate de Louw

Eetpunt Buurthuis - Gastvrouwen

Jo van Uden / Tonnie Beniers
Marietje van der Linden / Gerda Sanders
Maria Gilsing / Truus Kuijten
(o.l.v. Marie-Louise Wijnen,. ViERBINDEN)

Engelse les
Henk en Marieke Hulsen

Foto / dia / filmarchief Mariahout 1932-heden
Anton Daniels / Martien van den Heuvel
Marieke Hulsen /Jan Jansen / Henriëtte Lukassen
Jacques Lukassen / Wout Vermeulen

'Koken voor ...'
Toos van Lieshout / Truus Kuijten / Gerda Sanders
Jo Leenders / Maria Eeuwes / Marieke Hulsen

Kermis
Miriam Berkvens / Jan Egelmeers
Harrie vd Rijt / Henrie Vogels

Koningsdag
Debby Roeters / Kim van der Linden 
Marsha Bekkers / Mariëlle van de Ven

'Lief en Leed'
Rina van Hoof / Mariet Vermeulen
Maria Gottenbos

'Met de buurtbus naar ..."
Ria Lindeman

Natuur en recreatie
-Onderhoud wandelpaden
Andre van Hoof / Gerard Bunthof / Jos v Vijfeijken
Erik Barten / John Heesakkers / Peter Bekkers
-Werkgroep fietspaden
Steef de Jong, Peter Bekkers, Maria Eeuwes
Jacqueline van Strien en Ria Lindeman 
Dorpsondersteuner Manita Herregraven
-Toegankelijke Vennenroute
Ria Lindeman en Maria Eeuwes
Coördinatie
Ria Lindeman

Oranjecomité
Ger Aarts

PR: Nieuwsbrief / Nieuwsflits
Ria Lindeman, Henk Hulsen
PR: Foto/Film
Jan Jansen / Ria Lindeman
PR: Infoschermen:
Anton van Strien / Anoeska Bardoel
PR: Facebook:
Jouk Lukassen / Leida Leenders / Ria Lindeman
PR: Website:
Ria Lindeman / Anton van Strien
PR rondbrengen Nieuwsbrieven en Nieuwsflitsen / info
Gerda Sanders, Noud Maas, Marietje vd Linden, Ria Lindeman
PR Multimedia Buurthuis
Anton van Strien en Jan Jansen

Rabo Clubkas Campagne
Anton van Strien

Roekenploeg
Jan Jansen
Albert Biemans / Andre Boudewijns
Frans van den Berg / Frans Daniels 
Mari vd Rijt / Gerrie vd Broek 
Ad de Beer / Leo van der Heuvel (Lieshout)

Sinterklaas comité
Miriam Berkvens / Henk van Eijndhoven
Gerda Sanders / Hein Gilsing
Mandy Heesakkers / Christel Vereijken

Sneeuwruimploeg
Gerard Bunthof / Ties van Dijk
Albert Biemans / Broer van Dijk

Speeltuin Oranjeplein
Frans Daniels

Trimbaan:
Ton Leenders / Leo Biemans
Henrie Bouwmans / Roland van Hoof 
Hans Roestenburg / Gerard van Eijndhoven
Henk Schepers / Leida Leenders
Jo van Eijndhoven

Totempaal
onderhoud:
Wim van Eijndhoven

Verkeersveiligheid
Voorzitter namens buurtverenigingen
Mari van de Rijt 0499 422849
Jouk Lukassen namens ZOD-bestuur

Welkomstpakket
Anoeska Bardoel
Afgevaardigden Sociaal domein (voorheen WMO-raad)
Frans Habraken / Jacques Lukassen

Zorg in Mariahout: 'Brainstormgroepen' = BSG
Coordinator: Dorpsondersteuner 
Manita Herregraven 
Brainstormgroep Leefbaarheid gaat in 2017/2018 van start en is een voortzetting van de brainstormgroepen 'Zorg om Mariahout'
Rianne Brugmans / Miriam Berkvens
Henk Hulsen / Jo van Uden / Henriette Lukassen
Annemiek Teepen / Frans Habraken
Natascha Huijbers / Marleen de Groot / Stan de Groot
Tiny v Leuken / Wout Vermeulen / Ger Aarts 
Ria Lindeman / Jouk Lukassen 
Er kunnen zich nog mensen aanmelden en afmelden hiervoor.
Juist ook de jongere generatie is van harte welkom om mee te denken over de toekomst van Mariahout. Aan gemeld hebben zich:
Natascha Vermeulen, Stan de Groot en Marleen de Groot

- Wonen + contacten gemeente en Wocom
Tiny v Leuken / Wout Vermeulen
Henk Hulsen / Ria Lindeman
Jouk Lukassen ./ Wim van den Heuvel
Joan Aarts

Mochten wij werkgroepen of vrijwilligers
vergeten zijn, dan vernemen we dat graag van u.

Bestuur ZOD v.l.n.r. onder: Anoeska Bardoel, Maria Eeuwes en Ria Lindeman. Boven: Henk Hulsen, Jouk Lukassen, Anton van Strien en Harold de Louw
Copyright © 2008 - 2018 Zorg om het Dorp Mariahout. All rights reserved. Website & Webhosting | The WebStudio